Татварын албаны цахим тайлангийн системийн үйл ажиллагаанд хандалтын ачаалал хэт ихэссэнтэй холбоотой доголдол гарч татвар төлөгч та бүхэнд хүндрэл учруулсанд хүлцэл өчье.
Системийг хэвийн ажиллагаанд оруулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд татварын тайлангуудын тайлан тушаах хуулийн хугацааг 2020 оны 02 сарын 13-ны өдрийг дуустал сунгах болсныг мэдэгдэе.

Монголын татварын алба