2019-2020 оны хичээлийн жилд БНЧУ-ын Засгийн газрын Монгол Улсад зориулсан Засгийн газрын тэтгэлэг олгох тухай манай Элчин сайдын яамны www.mzv.cz/ulaanbaatar цахим хаяг дээр байршуулсан холбоосоос тодорхой мэдээллийг авах боломжтойг хүргэж байна.

Засгийн газрын тэтгэлгийг сонирхогчид 2018 оны 9-р сарын 30-ны дотор онлайн цахим бүртгэл болох http://register@dzs.cz хаягаар бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэх явцад ямар нэгэн техникийн асуудал гарсан тохиолдолд бүртгэлийн администратортой register@dzs.cz цахим шуудангаар дамжуулан шийдвэрлэх боломжтой.