Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Толбо нуурын эрэгт аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулдаг 14 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд байгаль хамгаалагчийн хариуцлага, байгаль орчны аюулгүй байдал эрүүл ахуй, бохирдолтоос хэрхэн хамгаалах зэрэг сэдвүүдээр сургалт хийж, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал асуулга явууллаа.

Мөн Толбо нуурын эрэг дээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн завь ашиглалт, авран хамгаалагч болон усан замын тээврийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж,“Толбо тур” ХХК-ийн эзэмшилд байгаа хоёр ширхэг моторт завийг түр хугацаагаар лацдаж, холбогдох албан тушаалтанд зөрчлийг арилгуулах албан шаардлага өгч, мэргэжил арга зүйгээр хангажээ.

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here