Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраасэм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, хууль бус худалдаалалтын байдалд улсын хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг тавдугаар сарын 07-11-ний өдрүүдэд хийлээ.

Хяналт шалгалтад тусгай зөвшөөрөл бүхий 194 эмийн сан, 17 эм ханган нийлүүлэх байгууллага,14 эмнэлэг хамрагдаж, шалгалтаар улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй болон бүртгэлийн загвараас зөрүүтэй, хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан 79 нэрийн, 2,5 сая төгрөгийн эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг илрүүлэн, хурааж устгалын комисст шилжүүлсэн байна.

Зөрчил гаргасан байгууллага,албан тушаалтанд нийт 4,6 сая төгрөгийн шийтгэвэр ногдуулж, 80450 төгрөгийн нөхөн төлбөр тавьжээ. Мөн хяналт шалгалтанд хамрагдсан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн мэргэжилтэн, ажилтнуудад мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгсөн байна.