НМХГ-ын БОГУУХХ-ээс 2017 онд Арьс ширний үйлдвэрүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын талаар мэдээлэл хийлээ. Шалгалтанд 43 арьс шир, ноос, ноолуур боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжүүд хамрагдлаа.

Нийтлэг зөрчлүүд:

• Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээний тодотгол хийлгээгүй, үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг биелүүлээгүй “Ерөөлт интернейшнл” ХХК, Их эргэлт ХХК, Ви Си ХХК, “Хосгол”ХХК, Жи Эс ЭФ ХХК нар байна.

• Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөгүй, орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөргүй “Инэл кашимер” ХХК, “Хос гол” ХХК, “Жин корона” ХХК, “Гоёо” ХК, “Арилдий” ХХК, Эм Эм Жи капитал ХХК, “Эм Ди Си Пи” ХХК, “Хунжуй” /Түмэн шир/ ХХК, “Ерөөлт интернейшнл” ХХК, “Их эргэлт” ХХК ,” Алтан харгиа” ХХК, “Хатан төгөл” ХХК

• Үйлдвэрлэлээс гаргаж байгаа хорт бодис, хог хаягдлын хэмжээг тогтмол бүртгэдэггүй бүх аж ахуйн нэгж,

• Химийн хорт болон аюултай бодисын ашиглалт зарцуулалтын тайлан мэдээ гаргадаггүй бүх аж ахуйн нэгж, химийн бодис ашиглах тусгай зөвшөөрөлгүй,

• Үйлдвэрлэлээс гарсан лагийн талбай байгуулаагүй нийтлэг зөрчил дутагдал илэрлээ.

Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах талаар 153 заалт бүхий 25 албан шаардлага, улсын ахлах байцаагчийн 6 зөвлөмж, 8 дүгнэлт, 10016.000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авчээ.

Арьс ширний үйлдвэрүүдийн орчмын 114 цэгт хүлцэх агууламжаас хэтэрсэн, 57 цэгт хортой агууламжаас хэтэрсэн, 33 цэгт аюултай агууламжаас хэтэрсэн бөгөөд хортой ба аюултай агууламжаас хэтэрсэн цэгүүдийн эзлэх хувь нийт талбайн 26.4 хувийг эзэлж байна.

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here