ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ НӨХЦӨЛИЙН ТУХАЙ ЛАВЛАХ
/2017 оны 2 дугаар сарын байдлаар/

Д/д

Улс орон

Зорчих нөхцөл

Хүчин төгөлдөр болсон огноо

Хэлбэр

Иргэд визгүй зорчих орнууд

1

Belarus Беларусь

90 хүртэл хоног

2013.09.04

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

2

Brazil Бразил

90 хүртэл хоног

2015.09.21

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

3

Hong Kong Хонконг

14 хүртэл хоног

1998.06.18

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

4

Israel Израйль

30 хүртэл хоног

1996.03.12

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

5

Kazakhstan Казахстан

90 хүртэл хоног

1994.12.02

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

6

Kyrgyzstan Киргиз

90 хүртэл хоног

1999.12.04

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

7

cuba official flag зурган илэрцүүд Куба

30 хүртэл хоног

2001.10.08

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

8

Macau Макао

90 хүртэл хоног

2004.07.03

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

9

Description: Холбоотой Зураг Малайз

30 хүртэл хоног

1994.06.06

Ноот бичиг

10

flag singapore зурган илэрцүүд  Сингапур

14 хүртэл хоног

1991.08.05

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

11

Ukraine Украин*

90 хүртэл хоног /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

12

flag philliphine зурган илэрцүүд Филиппин

21 хүртэл хоног

1994.05.13

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

13

flag china зурган илэрцүүд Хятад

30 хүртэл хоног

1989.03.30

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

14

Description: Turkey Турк

30 хүртэл хоног

2013.10.10

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

15

flag laos зурган илэрцүүд   Лаос

30 хүртэл хоног

2007.10.14

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

16

flag thailand зурган илэрцүүд  Tайланд

30 хүртэл хоног

2008.01.13

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

17

Serbia Серби

90 хүртэл хоног

2013.11.08

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

18

Russia ОХУ

30 хүртэл хоног

2014.09.03

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

19

flag indonesia зурган илэрцүүд  Индонез

30 хүртэл хоног

2016.03.22

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд

1

flag democratic republic of korea зурган илэрцүүд  БНАСАУ

90 хүртэл хоног

1986.11.14

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

2

Bulgaria Болгар

90 хүртэл хоног

2011.01.18

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

3

flag vietnam зурган илэрцүүд Вьетнам

90 хүртэл хоног

2000.01.07

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

4

Mexico Мексик

90 хүртэл хоног

2001.11.09

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

5

Romania Румын

30 хүртэл хоног

1974.10.14

ЗГ хоорондын конвенц

6

Slovakia Словак

90 хүртэл хоног

1992.06.26

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

7

korea flag зурган илэрцүүд БНСУ

90 хүртэл хоног

2012.05.31

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

8

Hungary Унгар

30 хүртэл хоног

2016.05.18

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

9

Czech Republic Чех

90 хүртэл хоног  /зөвхөн дипломат паспорт/

1992.06.26
2011.07.29

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

10

Chile Чили

90 хүртэл хоног

2003.09.25

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

11

India Энэтхэг

90 хүртэл хоног

2005.12.23

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

12

Poland Польш

90 хүртэл хоног

2011.06.29

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

13

Cyprus Кипр

90 хүртэл хоног

2011.03.30

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

14

flag cambodia зурган илэрцүүд Камбож

30 хүртэл хоног

2012.08.27

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

15

Brunei Бруней

14 хүртэл хоног

2013.07.01

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

16

flag kuweit зурган илэрцүүд Кувейт

90 хүртэл хоног

2013.04.16

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

17

Peru Перу

90 хүртэл хоног

2013.04.30

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

18

Germany ХБНГУ

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/

2013.05.08

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

19

Colombia Колумб

30 хүртэл хоног

2013.09.23

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

20

France Франц

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2013.10.26

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

21

flag myanmar зурган илэрцүүд Мьянмар

30 хүртэл хоног

2013.11.18

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

22

Estonia Эстони

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат паспорт/

2014.04.28

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

23

Italy Итали

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2014.07.14

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

24

Latvia Латви

90 хүртэл хоног

2014.06.12

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

25

flag turkmenistan зурган илэрцүүд Туркменистан

30 хүртэл хоног

2015.06.03

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

26

Japan Япон

30 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2016.11.15-наас эхлэн мөрдөнө.

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

27

flag nepal зурган илэрцүүдБалба

90 хүртэл хоног

2016.12.19
2017.01.18-наас эхлэн мөрдөнө.

ЗГ хоорондын хэлэлцээр

Бусад хөнгөлөлт

1

United States АНУ Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно.
АНУ-ын иргэд Монгол Улсад 90 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчино.

2001.07.06

Ноот бичиг

2

United Kingdom ИБУИНВУ Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон.

2009.06.29

Ноот бичиг

3

Germany ХБНГУ ХБНГУ-ын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан.

2013.09.01-нээс эхлэн мөрдөнө.

Засгийн газрын тогтоол

4

flag canada зурган илэрцүүд Канад Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно.
Канад Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан.

2013.06.04

2014.01.01-ээс эхлэн

Засгийн газрын тогтоол

5

Japan Япон Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3  хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ “Богино хугацааны олон удаагийн виз” олгох шийдвэр гаргасан.
Япон Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан.

2015.08.10-наас эхлэн мөрдөнө

2010.04.01-ээс эхлэн мөрдөнө.

Засгийн газрын тогтоол

Бусад оронд визтэй зорчино

* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.
** НҮБ-ын паспорт бүхий албан хэргээр зорчих, оршин суух НҮБ, түүний төрөлжсөн байгууллагын албан хаагчид манай улсад 30 хүртэл хоног визгүй зорчиж байна.

 

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here