Харааны бэрхшээлтэй хүүхдийн 116 дугаар сургуулийнхан брайль сурах бичигээ өөрсдөө хэвлэх болжээ. Тодруулбал, Японы “Taipei Tian Mo rotary” клуб болон Олон улсын ротари клубийн санхүүжилтээр 116 дугаар сургуульд хамгийн сүүлийн үеийн гурван төрлийн брайль принтер, хоёр компьютер, сурах бичиг хэвлэх программыг тусламжаар олгосон байна.