Улаанбаатар хотын хэмжээнд өнөөдөр шинжилгээ авах байршлын мэдээллийг хүргэе байна.