Өнөөдөр ажиллах дархлаажуулалтын цэгүүдийг танилцуулж байна.