УИХ-ын чуулган цахимаар хуралдаж, дараах асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэнэ. Үүнд: