ЭЕШ-т зохион байгуулах Улаанбаатар хот дахь төвүүд: