Сонгуулийн ерөнхий хорооноос сонгогчдын ирцийн мэдээллийг өглөө. Улсын хэмжээнд 12.00 цагийн байдлаар 507510 сонгогч саналаа өгсөн нь нийт сонгогчдын 25.13 хувь юм.

Тойргийн дугаарТойргийн нутаг дэвсгэрСонгогчдын ирц:  12.00 цагийн байдлаарМандатын тоо
1Архангай аймаг15587 иргэн саналаа өгсөн  /25.25 хувь/3
2Баян-Өлгий аймаг12047 иргэн саналаа өгсөн /18.46 хувь/3
3Баянхонгор аймаг16990 иргэн саналаа өгсөн /29.97 хувь/3
4Булган аймаг10306 иргэн саналаа өгсөн /25,21 хувь/2
5Говь-Алтай аймаг12806 иргэн саналаа өгсөн /34,19 хувь/2
6Говьсүмбэр, Дундговь аймаг9663 иргэн саналаа өгсөн /23.67 хувь/2
7Дорнод аймаг13865 иргэн саналаа өгсөн /26.58 хувь/2
8Дорноговь аймаг12182 иргэн саналаа өгсөн /27.28 хувь/2
9Завхан аймаг21294 иргэн саналаа өгсөн /28.63 хувь/2
10Өвөрхангай аймаг3
11Өмнөговь аймаг12580 иргэн саналаа өгсөн /28.7 хувь/2
12Сүхбаатар аймаг 13191 иргэн саналаа өгсөн /32.38 хувь/2
13Сэлэнгэ аймаг16598 иргэн саналаа өгсөн /22.81 хувь/3
14Төв аймаг15299 иргэн саналаа өгсөн /24.75 хувь/3
15Увс аймаг14668 иргэн саналаа өгсөн /27.4 хувь/3
16Ховд аймаг14668 иргэн саналаа өгсөн /27.4 хувь/3
17Хөвсгөл аймаг22029 иргэн саналаа өгсөн3
18Хэнтий аймаг13647 иргэн саналаа өгсөн /27.46 хувь/3
19Дархан-Уул аймаг25.34 хувь3
20Орхон аймаг23.5 хувь3
21Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг10104 иргэн саналаа өгсөн 22,23 хувь2
22Баянзүрх дүүрэг26073 иргэн саналаа өгсөн 23.74 хувь2
23Баянзүрх дүүрэг24560 иргэн саналаа өгсөн  21.92 хувь3
24Сүхбаатар дүүрэг19275 иргэн саналаа өгсөн 22.20 хувь3
25Чингэлтэй дүүрэг22363 иргэн саналаа өгсөн 21.62 хувь3
26Баянгол дүүрэг35311 иргэн саналаа өгсөн 26.2 хувь3
27Сонгинохайрхан дүүрэг16920 иргэн саналаа өгсөн 20.2 хувь2
28Сонгинохайрхан дүүрэг27779 иргэн саналаа өгсөн 25.5 хувь3
29Хан-Уул дүүрэг29749 иргэн саналаа өгсөн 25.99 хувь