ямар ч нйитлэлгүй

Сүүлийн үеийн мэдээллэл

Сонгуулийн нэгдсэн мэдээллийг дамжуулж байна

Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос УИХ-ын сонгуулийн явцын талаар мэдээлэл хийж байна. Сонгуулийн ерөнхий хорооноос мэдээлэл хийж байна. Тэдний мэдээллээс үзэхэд аймгуудад сонгуулийн ирц 20-30...

Эрэлттэй мэдээлэл