ямар ч нйитлэлгүй

Сүүлийн үеийн мэдээллэл

Шошгын шаардлага хангаагүй 3327 зөрчил илэрчээ

МХЕГ-аас хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошгололт буюу Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3-12.7 дахь заалтын хэрэгжилтэд хийсэн тандалт судалгааны...

Эрэлттэй мэдээлэл